Wyszukiwarka:
I przetarg ustny ograniczony
titleName

I przetarg ustny ograniczony

WYCIĄG

Z  OGŁOSZENIA  O  PIERWSZYM  PRZETARGU  USTNYM  OGRANICZONYM
DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM W REJONIE
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 

 1. Oznaczenie nieruchomości:
 2. Działka gruntu Nr 2145/4 o powierzchni 312 m2
  Warunki przetargu:
 • cena wywoławcza: 224.000,00 zł,
 • wadium: 22.400,00 zł (płatne w pieniądzu, najpóźniej w dniu 29 lipca 2019 r.),

Opisana wyżej nieruchomość zgodnie z księga wieczystą Nr  SI1M/00037370/7 stanowi własność Miasta Mińsk Mazowiecki.

 1. Termin i miejsce przetargu:

6 sierpnia 2019 roku o godz. 11oo  w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 (pokój nr 208).

 • Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, na terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można:
  w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 207); telefonicznie: numery telefonów: 25 7595325 lub 25 7595351 – codziennie w godzinach urzędowania do 29 lipca 2019 r. włącznie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Piłsudskiego, Mińsk Mazowiecki

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urzad Miasta Mińsk Mazowiecki

ID Ogłoszenia:

11866