Wyszukiwarka:
I publiczny przetarg ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej
titleName

I publiczny przetarg ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej

Wyciąg z ogłoszenia

 Burmistrza Kolbuszowej

 o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym

 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej, oznaczonych nr ew. działki 1549/118 o pow. 0,0311 ha i nr ew. działki 1549/112 o pow. 0,0036 ha, tworzących funkcjonalną całość, objętych KW TB1K/00020697/1.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych z uwagi na brak możliwości zagospodarowania działek, jako odrębna nieruchomość.

– Cena wywoławcza działek 1549/118 i 1549/112 wynosi – 34 144,00 złote (brutto; w tym VAT  23%)

– Wadium wynosi – 6828,80 złotych (brutto).

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2020 roku o godzinie 11 – tej w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obr. Pokoju 21 w sali nr 1.

 

            Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 02.12.2020 roku na konto bankowe Urzędu Nr  20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa ( data wpływu na konto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 03.12.2020 roku do godziny 1530 – tej zgłosić na piśmie uczestnictwo w przetargu, które należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 6 wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielami nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ( aktualny wypis z operatu ewidencji gruntów) oraz przedłożyć dokument potwierdzający wpłatę wadium. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie   z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki 1549/118, 1549/112  w Kolbuszowej”

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej bip.kolbuszowa.pl.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: www.kolbuszowa.pl.,bip. kolbuszowa.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ulicy Obrońców Pokoju 21.

            Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 15 codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 oraz telefonicznie pod nr  / 17 / 22-71-333.

           

                                                                                              Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                       Jan Zuba

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kolbuszowa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Październik, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Kolbuszowa

ID Ogłoszenia:

17615