Wyszukiwarka:
I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta
titleName

I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrza Kolbuszowej

o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta oznaczonej nr ew. działki 100/26 o pow. 0,0706 ha, objętej KW TB1K/00002360/8

Cena wywoławcza wynosi: 48 491,00 złotych (brutto; w tym VAT 23 %).

Wadium wynosi: 9698,20 złotych (brutto).

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 w sali Nr 1 o godzinie 1100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 01.02.2021 r. na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa (decyduje data wpływu na konto).

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ulicy Obrońców Pokoju 21.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 14 codziennie w godzinach 800 – 1500 oraz telefonicznie pod nr (17) 22 71 333 wew. 234.

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kolbuszowa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

31 Grudzień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kolbuszowa

ID Ogłoszenia:

18221