Wyszukiwarka:
I rokowania na sprzedaż nieruchomości w Sochaczewie
titleName

I rokowania na sprzedaż nieruchomości w Sochaczewie

ZARZĄD POWIATU W SOCHACZEWIE

96 – 500 Sochaczew, ul. M. J. Piłsudskiego 65

Tel. (0 – 46) 864 – 18 – 40, faks (0 – 46) 864 – 18 – 71

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl

 

ogłasza: I rokowania (po 2 przetargach zakończonych wynikiem negatywnym w dniach (5.09.2018 roku i 7.05 2019 roku)

na sprzedaż:

Prawa własności nieruchomości wskazanych w załączniku (sprzedawanych jako całość), stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego.

Organizator informuje, że w dziale III i IV KW brak jest wpisów w księdze wieczystej tzn. nieruchomości są wolne od obciążeń.

Rokowania odbędą się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz.2204 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz.1490), jak również Regulaminu w sprawie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego oraz w sprawie trybu pracy komisji powoływanych do przygotowywania i przeprowadzania postępowań na zbycie nieruchomości (treść regulaminu dostępna w siedzibie Sprzedającego – pokój nr 108, od poniedziałku do piątku w godz.10.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej: http://sochaczew-powiat.bip.org.pl).

Dodatkowych informacji na temat sprzedawanych nieruchomości udzielają: Pan Jerzy Królik oraz Pani Paulina Ćwiek w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Sochaczewie, pok. Nr 108, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00, tel.: (46) 864 – 18 – 61.

Warunkiem  uczestnictwa w rokowaniach jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości podanej w załączniku, które należy wpłacić na konto Sprzedającego: Bank PEKAO S.A.; nr rachunku: 19 1240 5703 1111 0010 6445 2404 – najpóźniej do dnia 15 października 2019 roku do godz.24.00 (decyduje data wpływu na konto) i w tym samym terminie złożenie pisemnego zgłoszenia w rokowaniach.

Rokowania odbędą się w sali konferencyjnej (pokój Nr 217) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w terminie podanym w załączniku.

 

Załącznik do ogłoszenia

Lp Numer  KW Położenie Numer działki Powierzchnia działki (w m2) Przeznaczenie w planie zagospodarowania Forma władania Adres nieruchomości Cena wywoławcza (w zł netto) Wadium

(w zł)

Data rokowań Godzina rokowań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PL1O/00022594/4

oraz

PL1O/00022593/7

Sochaczew,

obręb Nr 0009, Sochaczew Centrum

1821/2

oraz

1821/4

692

(obiekt o łącznej pow. użytk. 523,08 m2) + 1 141

(obiekt o łącznej pow. użytk. 379,37 m2)

Nieruchomość gruntowa zabudowana; brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – tereny wielofunkcyjnej zabudowy usługowej własność ul. Ziemowita 10,

Sochaczew,

powiat sochaczewski,

woj. mazowieckie

978.500,00 zł 97.500,00 zł 21.10.2019 r. 12.00

                                                                                                                                                                                                                                              

Sochaczew, dnia 13 sierpnia 2019 roku 

                                                                                                                                                                                                                       

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ziemowita, Sochaczew

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ID Ogłoszenia:

12303