Wyszukiwarka:
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie Suszki
titleName

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie Suszki

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

działki położonej w obrębie Suszki przeznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu B2.MN),
wpisanej do księgi wieczystej nr JG1B/00015110/2

 

Nr działki Powierzchnia
(ha)
Cena wywoławcza (zł) Wadium
(zł)
15/3 0,10 30.000,00 + 23 % VAT

 

3.000

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 roku

 o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu  Teatralna 1a (pok. nr 17)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec
nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 24 sierpnia 2020 roku

(za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
pok. Nr 7 tel. 75 732 32 21  wew. 116
  

Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                                    ZASTĘPCA WÓJTA

                                                                                                                              /-/
                                                                                                                                      mgr inż. Roman Jaworski

 

 

 

Bolesławiec, dnia 1 lipca 2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Suszki, Bolesławiec

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Lipiec, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

16002