Wyszukiwarka:
II drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Skalbmierz.
titleName

II drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Skalbmierz.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

ZARZĄD POWIATU KAZIMIERSKIEGO

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej położonej w obrębie Skalbmierz.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kazimierskiego:
Nr działki 99/4
Powierzchnia (ha) 0,3384
Obręb 0002 Skalbmierz
Nr Księgi Wieczystej KI1I/00005265/4
  1. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr IV/39/2019 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 25 marca 2019 r.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 99/4:

450 000,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) netto  (podatek VAT zwolniony),

  1. Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r.(czwartek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej na parterze w budynku przy ulicy Partyzantów 29, gdzie mieści się Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
  2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia
    15-go czerwca 2020 r. w kwocie 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) Wadium należy wpłacić na konto Powiatu Kazimierskiego, Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej Nr 45 8493 0004 0180 0130 0720 0005.
  3. Ogłoszenie o przetarguzostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 12 (I piętro), przy ul. Partyzantów 29 (I piętro), a ponadto opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej (http://www.kazimierzaw.pl/) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://powiatkazimierza.wrota-swietokrzyskie.pl/)
  4. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy Partyzantów 29, I piętro lub pod nr. tel. 41 35 02 332.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Skalbmierz

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

ID Ogłoszenia:

15168