Wyszukiwarka:
II przetarg ustny nieograniczony działki niezabudowanej, położonej w Bierutowie
titleName

II przetarg ustny nieograniczony działki niezabudowanej, położonej w Bierutowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony działki niezabudowanej, własność Powiat Oleśnicki, położonej w Bierutowie, Jedn. ew. Bierutów– miasto, Nr jedn. rejestrowej: G.14, KW WR1E/00102821/0

Nr działki    Pow.         działki              (ha) Rodzaj i pow. użytków (ha) Cena wywoławcza              netto (zł) Wadium                  (zł) Minimalne postąpienie                   (zł)
36/3  AM    15       0,1357 RIIIb-0,1357         58 000      5 800         580

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działka nr 36/3 AM-15 jest położona w północnej części miasta Bierutów w okolicy ul. Żeromskiego, około 1 km

od centrum miasta. Działka znajduje się w otoczeniu gruntów rolnych, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Od strony zachodniej graniczy z terenem zabudowanym budynkiem niemieszkalnym.

Dostęp do nieruchomości od strony drogi gruntowej, znajdującej się  przy południowej granicy nieruchomości, połączonej
z ulicą Żeromskiego. Nieruchomość o regularnym, prostokątnym kształcie, teren płaski, nieogrodzony.

Do momentu sprzedaży, działka  objęta  jest  umową  dzierżawy rolnej nr  Or.2222-U/04/10 z dnia  11.08.2010r., zawartej ze  spółką  Agra-Tech Sp. z o.o. .

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: MN/U 2.13–zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne, KDW 3.08 – komunikacja  wewnętrzna oraz dodatkowo położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Wadium płatne gotówką do dnia 03.10.2019r. na konto Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2019r., o godz. 10:00 w Starostwa Powiatowym w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pok. 110, parter. Ogłoszenie pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa (II piętro), na stronie internetowej  oraz stronie BIP Starostwa. Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 37, pok. 311, II piętro.

Starosta Oleśnicki – Jan Dżugaj

 

 

Podgląd nieruchomości na ortofotomapie:

http://www.zsip.powiat-olesnicki.pl/gpt4/?permalink=9001510

Pełna treść ogłoszenia o przetargu:

http://bip.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=198&page=64

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bierutów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

ID Ogłoszenia:

12598