Wyszukiwarka:
II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem
titleName

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem

BURMISTRZ    ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

II    PRZETARG    USTNY    NIEOGRANICZONY   NA

ODDANIE   W   NAJEM

Przedmiotem oddania w najem jest lokal użytkowy o pow. 18,67 m2 położony w Zbąszynku przy ul. Długiej nr 1 – na parterze przychodni lekarskiej, na działce geodezyjnej nr 230/56 o pow. 0,3381 ha  dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą ZG1S/00028573/8. 

Lokal przeznacza się na prowadzenie w nim działalności związanej z ochroną zdrowia.

Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie  wynosi  20,00 zł + podatek VAT + podatek od nieruchomości. W stawce czynszu naliczona jest opłata za: energię elektryczną, ogrzewanie lokalu, sprzątanie pomieszczeń wspólnych, wywóz nieczystości stałych, zużycie wody i odprowadzanie nieczystości do kanalizacji.  Na wywóz odpadów medycznych lub wymagających szczególnego traktowania najemca zawiera umowę we własnym zakresie i na swój koszt.   

Czynsz płatny  z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy.

 

C E N A    W Y W O Ł A W C Z A

374,40 zł netto /miesięczny czynsz + podatek VAT/

Wysokość wadium –80,00 zł

 

Przedmiotem licytacji jest wysokość miesięcznego czynszu netto za lokal użytkowy.

Minimalne   postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 10,00 zł/.

Wadium  należy  wpłacić:

  1. W przypadku dokonywania  wpłaty wadium do kasy Urzędu, wpłaty należy dokonać w  terminie do dnia 08 października 2019 r. – włącznie. Wadium należy wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Zbąszynku ul. Rynek 1 do  15 00.
  2. W przypadku dokonywania wpłaty wadium na konto Urzędu o terminowym dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków na konto Urzędu /do dnia 08 października 2019 r. włącznie./. W związku z powyższym polecenie przelewu winno być dokonane  odpowiednio wcześniej. Wpłaty należy dokonać na konto  nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wadium zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu. W  przypadku   uchylenia   się  nabywcy  od  zawarcia  umowy najmu,  wpłacone  wadium   nie   podlega   zwrotowi.

PRZETARG   ODBĘDZIE   SIĘ   W   URZĘDZIE   MIEJSKIM   W   ZBĄSZYNKU  

W    DNIU  11 października 2019 r.  o godz.  10 30 sala   nr   20

Dodatkowe   informacje   dotyczące   przetargu   można   uzyskać   w   Urzędzie   Miejskim   w   Zbąszynku  –  biuro  nr  23  tel. 3 849 140 wew. 34. Lokal  można  oglądać po   uzgodnieniu terminu.

Ogłoszenie  o  przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 06 września 2019r.  do dnia 9 października  2019 r.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Długa, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Wrzesień, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

12591