Wyszukiwarka:
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO
titleName

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

WÓJT GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO LII/399/18,

z dnia 06.08.2018 r.

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

Lp.

Nr działki

Księga

Wieczysta

PPołożenie

Powierzchnia

łączna

w hektarach

Cena

wywoławcza

Nieruchomości

W PLN

Wadium/

Minimalne postąpienie

W PLN

1.

544/101

GD1A/00044713/8

Pinczyn

0,2856

44500,00

4500,00/

500,00

2.

544/102

GD1A/00044713/8

Pinczyn

0,1788

40300,00

4100,00/

500,00

544/104

GD1A/00044713/8

Pinczyn

0,1786

40200,00

4100,00/

500,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Na w/w działki Gmina Zblewo posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr IX/92/2007 z dnia 27 września 2007 r. zmieniony uchwałą Rady Gminy Nr XXII/219/2012 z dnia 10 października 2012 r. i uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/386/2014 z dnia 29 października 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. poz. 4470.

Przetarg odbędzie się 05 luty 2019 r. (wtorek)o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Zblewo, sala konferencyjna .

Wadium płatne jest na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku 28834200094000010120000003 w terminie do dnia 01 lutego 2019 r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 17 lub pod nr telefonu 58 5884381.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

ZBLEWO

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

10219