Wyszukiwarka:
II PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO
titleName

II PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

           

WÓJT  GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE UCHWAŁY  RADY GMINY ZBLEWO XLVI/341/18, 

z dnia 15.02.2018 r.   

OGŁASZA II PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

Lp. Nr działki                Księga

Wieczysta

Położenie

Powierzchnia

łączna

w hektarach

Cena

wywoławcza

Nieruchomości

W PLN

Wadium/

Minimalne postąpienie

W PLN

1. 114/2 GD1A/00030301/6 Zblewo 0,3186 69 000,00 6 900,00/

700,00

2. 114/4 GD1A/00030301/6 Zblewo 0,6619 143 000,00 14 300,00/

1500,00

3. 114/5 GD1A/00030301/6 Zblewo 1,7504 377 000,00 37 700,00/

3800,00

4. 115/6 GD1A/00015850/5 Zblewo 1,2543 275 000,00 27 500,00/

2800,00

5. 115/7 GD1A/00015850/5 Zblewo 1,4262 310 000,00 31 000,00/

3200,00

6. 115/10 GD1A/00020280/9 Zblewo 1,2575 271 000,00 27 100,00/

2800,00

7. 115/12 GD1A/00020280/9 Zblewo 0,9491 205 000,00 20 500,00/

2100,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Dla w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XLIV/391/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego  dnia 29 grudnia 2014 r. poz. 4510.

Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, magazynów, składów, tereny zieleni urządzonej, tereny komunikacyjne.

Nieruchomości usytuowane są w bardzo bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22.

 

Przetarg odbędzie się  13 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zblewo  sala konferencyjna .

Wadium płatne jest  na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku  28834200094000010120000003    w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 17 lub pod nr telefonu  58 5884381 .

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Lipiec, 2019

Typ:

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

11948