Wyszukiwarka:
II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skaryszew
titleName

II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skaryszew

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
ogłasza:
II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż:

1. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/8 o pow. 0,1212ha, położonej w miejscowości Skaryszew

Cena wywoławcza netto: 48 500 zł
Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23%
a. Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.
b. Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 36m szerokości x 34m głębokości.
c. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona na terenie z dostępem do sieci wodociągowej i elektro – energetycznej.
d. Na terenie przedmiotowej działki znajdują się urządzenia melioracji wodnych (zbieracze
i sączki drenarskie). Ze względu na istniejące urządzenia drenarskie należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.
e. KW nr RA1R/00031625/7.
f. Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
g. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 295zł.
h. W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 5.09.2019r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.
2. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/9 o pow. 0,1172ha, położonej w miejscowości Skaryszew

Cena wywoławcza netto: 47 000 zł
Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23%
a. Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.
b. Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 34m szerokości x 34m głębokości.
c. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona na terenie z dostępem do sieci wodociągowej i elektro – energetycznej.
d. Na terenie przedmiotowej działki znajdują się urządzenia melioracji wodnych (zbieracze
i sączki drenarskie). Ze względu na istniejące urządzenia drenarskie należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.
e. KW nr RA1R/00031625/7.
f. Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
g. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 295zł.
h. W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 5.09.2019r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

3. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/13 o pow. 0,0891ha, położonej w miejscowości Skaryszew

Cena wywoławcza netto: 40 000 zł
Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23%
a. Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.
b. Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.
c. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona na terenie z dostępem do sieci wodociągowej i elektro – energetycznej.
d. KW nr RA1R/00031625/7.
e. Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
f. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 295zł.
g. W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 5.09.2019r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.
4. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/14 o pow. 0,0890ha, położonej w miejscowości Skaryszew

Cena wywoławcza netto: 40 000 zł
Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23%
a. Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.
b. Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.
c. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona na terenie z dostępem do sieci wodociągowej i elektro – energetycznej.
d. KW nr RA1R/00031625/7.
e. Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
f. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 295zł.
g. W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 5.09.2019r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.
5. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/15 o pow. 0,0887ha, położonej w miejscowości Skaryszew

Cena wywoławcza netto: 38 200 zł
Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23%
a. Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.
b. Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.
c. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona na terenie z dostępem do sieci wodociągowej i elektro – energetycznej.
d. KW nr RA1R/00031625/7.
e. Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
f. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 295zł.
g. W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 5.09.2019r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.
6. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/16 o pow. 0,0885ha, położonej w miejscowości Skaryszew

Cena wywoławcza netto: 38 100 zł
Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23%
a. Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.
b. Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.
c. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona na terenie z dostępem do sieci wodociągowej i elektro – energetycznej.
d. KW nr RA1R/00031625/7.
e. Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
f. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 295zł.
g. W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 5.09.2019r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.
7. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4237/17 o pow. 0,0882ha, położonej w miejscowości Skaryszew

Cena wywoławcza netto: 38 000 zł
Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23%
a. Nieruchomość zlokalizowana w pobliżu ul. Bogusławskiej, przy nowo wydzielonej drodze o szerokości 12m, odchodzącej od gruntowej drogi gminnej.
b. Kształt nieruchomości to prostokąt, o wymiarach ok. 27m szerokości x 33m głębokości.
c. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona na terenie z dostępem do sieci wodociągowej i elektro – energetycznej.
d. KW nr RA1R/00031625/7.
e. Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
f. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 295zł.
g. W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 5.09.2019r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

 

 

 1. Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów Ustawy
  o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348; z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309).
 2. Przetargi odbędą się w dniu 30.10.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pokój Nr 19, zgodnie z poniższym wykazem:

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Położenie Cena wywoławcza

netto

Wysokość wadium Termin
i godzina przetargu
1 4237/8 Skaryszew 48 500 zł 4 850zł 30.10.2019r.
– godz. 9.00
2 4237/9 Skaryszew 47 000 zł 4 700zł 30.10.2019r.
– godz. 9.30
3 4237/13 Skaryszew 40 000 zł 4 000zł 30.10.2019r.
– godz. 10.00
4 4237/14 Skaryszew 40 000 zł 4 000zł 30.10.2019r.
– godz. 10.30
5 4237/15 Skaryszew 38 200 zł 3 820zł 30.10.2019r.
– godz. 11.00
6 4237/16 Skaryszew 38 100 zł 3 810zł 30.10.2019r.
– godz. 11.30
7 4237/17 Skaryszew 38 000 zł 3 800zł 30.10.2019r. – godz. 12.00

 

 1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew BS Skaryszew Nr rachunku 86 9150 0009 0011 0839 2000 0010, z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 25.10.2019r. środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym.
 2. Warunkiem udziału w przetargach będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  • dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków, wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
  • dowodu tożsamości,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
   z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którzy wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 4. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przed podpisaniem umowy sprzedaży.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przy ul. Słowackiego 6 oraz właściwe ogłoszenie w prasie.

   

Bliższych informacji udziela się w pokoju Nr 2a Urzędu Miasta i Gminy, telefon: 48 610 30 89 wew. 116.

                                        

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Skaryszew

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

ID Ogłoszenia:

12747