Wyszukiwarka:
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie Kraśnik Dolny
titleName

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie Kraśnik Dolny

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

działki położonej w obrębie Kraśnik Dolny przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN/93),
wpisana do księgi wieczystej nr JG1B/00015105/4

 

Nr działki Powierzchnia (ha) Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł)

 

287
788
0,13 50.000,00 + 23% VAT 5.000,00

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu  Teatralna 1a (pok. nr 17)

 Na sprzedaż odbył się pierwszy przetarg w dniu 23 października 2020 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec
nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 30 listopada 2020 r.(za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75 732 32 21 do 23 wew. 116

 Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

                                                                                                   

 

                                                                                WÓJT
                                                                               /-/
                                                                                mgr Andrzej Dutkowski

 

 

Bolesławiec, dnia 28 października 2020 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kraśnik Dolny, Bolesławiec

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

17577