Wyszukiwarka:
II ustny przetrag nieograniczony na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiących własność Gminy Zbiczno
titleName

II ustny przetrag nieograniczony na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiących własność Gminy Zbiczno

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI SUMÓWKO

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
                                   WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiących własność Gminy Zbiczno

 

1.Oznaczenie nieruchomości: działka nr 193/1 o pow. 0,8383 ha, nr 193/2 o pow. 0,1606  ha położone w miejscowości Sumówko, obręb Sumówko, gmina Zbiczno, powiat brodnicki, woj. kujawsko -pomorskie, KW Nr  TO1B/00024598/5.

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana ozn. działką 193/1- grunty klasy RIVa-0,1496 ha, Bi-0,3062 ha, PsIV-0,1150 ha, Lzr-RIVa-0,2675 ha. Działka nr 193/1 jest   zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej  29 m2 oraz budynkiem  po byłej szkole o pow. użytkowej

597,40 m2. Budynek gospodarczy to obiekt wolnostojący, parterowy z dachem  dwuspadowym krytym papą, ściany murowane z cegły czerwonej Budynek po byłej szkole składa się z trzech brył, w tym bryła środkowa jest wyższa. W późniejszym czasie budynek w części został zaadoptowany na cele mieszkalne, obecnie nieużytkowany. Budynek wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego. W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego budynek  po byłe szkole  jest wyłączony z użytkowania.

Nieruchomość gruntowa zabudowana ozn. działką 193/2- grunty klasy Bi- 0,1606 ha.  Działka nr 193/2  jest zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej   197  m2.  Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojący, fundamenty z kamienia, ściany murowane z cegły  czerwonej, z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną.

Na przedmiotowych działkach występują obiekty ujęte w wojew. ewidencji zabytków  (park dworski, budynek byłej szkoły położone na dz. 193/1 oraz budynek gospodarczy wraz z ogrodzeniem  na dz. 193/2) , które są objęte opieką konserwatora. Wszelkie  zmiany związane z  ww. obiektami będą  polegały na  uzgadnianiu    z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który sprawuje opiekę nad przedmiotowymi obiektami.   Z sieci infrastruktury technicznej  przebiega sieć wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Na działce jest usytuowany   zbiornik bezodpływowy (szambo), istnieje  możliwość  wybudowania  przydomowej oczyszczalni ścieków. Dojazd do nieruchomości drogą gminną.

  1. Cena wywoławcza: 290.000,00 zł
  2. Obciążenia nieruchomości: działki nr 193/1, 193/2 (z wyłączeniem budynku po byłej szkole) są obciążone umową dzierżawy, która trwa do dnia 16.10.2020r.  Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  3. 5. Termin i miejsce przetargu: 19.06.2020r. 10.00, Urząd Gminy w Zbicznie- sala posiedzeń II piętro
  4. 6. Wysokość wadium 29 000,00 zł, wpłata wadium do dnia 06.2020r.

7.Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zamieszczona jest na stronach internetowych www.bip.zbiczno.pl, www.zbiczno.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Zbiczno. Szczegółowych  informacji  na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie  pok. Nr 9– Referat  Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56-49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sumówko Zbiczno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zbiczno

ID Ogłoszenia:

15074