Wyszukiwarka:
II wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2020
titleName

II wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2020

Wójt Gminy Bogdaniec

podaje do publicznej wiadomości II wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

w roku 2020

Opis nieruchomości

Położenie

Nr działki

Powierzchnia nieruchomości

Cena nieruchomości w złotych bez VAT

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Lubczyno

179/1

0,0011 ha

200,00 zł

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów dr-drogi. Nieruchomość przeznaczona na poszerzenie działki sąsiedniej.

GW1G/00105008/6

Zbycie bezprzetargowe

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) upływa w dniu 23.06.2020 r.

Termin wywieszenia: 12.05.2020 r.

Termin zdjęcia: 02.06.2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogdaniec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bogdaniec

ID Ogłoszenia:

15053