Wyszukiwarka:
III pisemny przetarg na sprzedaż następującego majątku ruchomego
titleName

III pisemny przetarg na sprzedaż następującego majątku ruchomego

Starostwo Powiatowe

w Opolu Lubelskim   Lubelska 4

tel. 81 827 22 60,81 827-61-22, www.opole.lublin.pl

ogłasza trzeci pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż następującego majątku ruchomego:

autobus marki AUTOSAN, model-H7-10.01S,

nr rejestracyjny LOP X878, rok produkcji 2003,

nr VIN SUASW2DBT3S130129

Cena wywoławcza: 15 000,00 PLN.

Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z art. 41 ust. l w związku z art. 146aa ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Oferty na piśmie należy składać do dnia 24 czerwca 20l9r. godz. 9:00 pod adresem Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4, Biuro Obsługi Klienta. Z dopiskiem „Oferta na zakup autobusu”

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie sprzedającego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy sprzedającego: 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220 (Bank Pekao S.A.) w wysokości 10 % ceny wywoławczej pojazdu najpóźniej w terminie składania ofert. Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, gdy kupujący uchyli się od zawarcia umowy kupna ­sprzedaży. Zbywany autobus można oglądać w Technikum Ogrodniczym w Kluczkowicach, tel. 603 728 207.

Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

Opole Lubelskie, 2019-06-07

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Opole Lubelskie

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

ID Ogłoszenia:

11680