Wyszukiwarka:
III Ustny Przetarg Nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, Pszczyńska 9, 43-225 Wola
titleName

III Ustny Przetarg Nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, Pszczyńska 9, 43-225 Wola

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

ogłasza

III Ustny Przetarg Nieograniczony

na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, Pszczyńska 9, 43-225 Wola

 

– o pow. 20,5 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

Przetarg odbędzie się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej  z/s w Woli w dniu 12.06.2019 r. o godz. 1000

 

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,00 zł + VAT

 

Wysokość opłat z tytułu czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media i podatek od nieruchomości / tj. od budynków lub ich części zajętych i związanych prowadzeniem działalności gospodarczej /. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu                     o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 28.02.2019 r.

Termin przeprowadzenia drugiego przetargu: 24.04.2019 r.

 

 

Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić na konto Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli nr 70 8446 0006 2001 0000 3095 0004 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 11.06.2019 r.

 

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli lub telefonicznie pod nr: 448 89 31.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wola

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

ID Ogłoszenia:

11570