Wyszukiwarka:
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego z możliwością adaptacji na mieszkanie, położonego w obrębie Nowe Jaroszowice wraz z ułamkową częścią gruntu
titleName

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego z możliwością adaptacji na mieszkanie, położonego w obrębie Nowe Jaroszowice wraz z ułamkową częścią gruntu

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

lokalu użytkowego z możliwością adaptacji na mieszkanie, położonego w obrębie
Nowe Jaroszowice wraz z ułamkową częścią gruntu.

Nieruchomość wpisana do KW JG1B/00052924/2

 

Nr działki Powierzchnia działki (ha)
i udział w gruncie
Powierzchnia użytkowa

 

Cena wywoławcza (zł) Wadium
(zł)
236/17 0,1992

163/1000

 

   80,10 m2

 

80.000,00                                              8.000,00

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości i lokalu:

Przeznaczony do sprzedaży lokal użytkowy z możliwością adaptacji na mieszkanie o pow. 80,10 m2, położony na parterze budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego, położonego w Nowych Jaroszowicach 39. Funkcjonalność niska. Stopień zużycia technicznego wysoki.
Tynki wewnętrzne w znacznym stopniu zawilgocone, zlasowane. Miejscami odstaje od podłoża. Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona
i wypaczona. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i jednorodzinna i zagrodowa.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej przed 1939 r.. Stopień zużycia technicznego budynku – wysoki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi – Nowe Jaroszowice – Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu nr XXIII/155/05 z dnia 30 marca 2005 r., działkę nr 273/1, obręb Nowe Jaroszowice, obejmują następujące zapisy: – teren zabudowy usługowej i zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 38U/RM, -w części tereny lasów oznaczone symbolem ZL.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05 listopada 2021 r.

 o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

Teatralna 1a (pok. nr 17)

 

Na sprzedaż nieruchomości odbył się:

I przetarg w dniu 30 kwietnia 2021 r.
II przetarg w dniu 27 sierpnia 2021 r.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy
w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 29 października 2021 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy). Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75732 32 21 do 23 wew. 116

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

                                                                                                                                                             WÓJT
                                                                                                                                                                /-/
                                                                                                                                                mgr Andrzej Dutkowski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nowe Jaroszowice

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

21549