Wyszukiwarka:
INFORMACJA BURMISTRZ GMINY BRWINÓW
titleName

INFORMACJA BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

 

INFORMACJA

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

 

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm. ),

 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie.

 

Lp Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz ewidencji gruntów Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania Termin zagospodarowania. Cena nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość opłat z tytułu

użytkowania.

Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat Informacje o przeznaczeniu
1 Działki nr ew. 132/21, 132/22 i 132/24, obręb Domaniew, gmina Brwinów,               Domaniew 22H, WA1P/00058301/8.

 

0,3715 ha Działki są zagospodarowane i stanowią jedną całość gospodarczą. Na terenie działki nr ew. 132/24 zlokalizowana jest świetlica wiejska, a na pozostałych działkach znajduje się plac zabaw oraz rekreacyjne tereny zielone. Teren jest ogrodzony, oświetlony. Działki będą wykorzystywane na cele upowszechniania kultury wśród społeczności lokalnej Gminy Brwinów oraz na propagowanie kultury fizycznej i sportu. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Oddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony.

 

Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych reguluje Uchwała Nr XXXI.319.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9734).

Wykaz umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, na okres 21 dni, tj. od dnia 26 lutego 2019 roku do dnia 19 marca 2019 roku. Dodatkowe informacje – tel. 22 738 26 94, w dniach poniedziałek – czwartek – 8.00 – 15.00 oraz piątek 8.00 – 14.00.

Informacja o obwieszczeniu powyższego wykazu ukazała opublikowano w dzienniku internetowym Infopublikator.pl – www.infopublikator.pl,się w dniu 26 lutego 2019 roku .

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Brwinów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Luty, 2019

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy Brwinów

ID Ogłoszenia:

10688