Wyszukiwarka:
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości
titleName

Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

Informacja

o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) odwołuje ogłoszony na dzień 31 grudnia 2018 r. przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Słoneczne 43, oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako działka nr 94/89,
o powierzchni 0,3795 ha, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00058929/9.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność przeanalizowania zasadności zbycia opisanej wyżej nieruchomości i ewentualnego pozostawienia jej w zasobie nieruchomości powiatowych.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, a także zamieszczeniu na stronach internetowych tut. Starostwa, tj.
http://ostrowiecki.eu/ oraz w gazecie „Wiadomości Świętokrzyskie”.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrowiec Świętokrzyski

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Grudzień, 2018

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

10197