Wyszukiwarka:
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
titleName

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

  1. nieruchomości położone w Namysłowie, k. m. 2, zapisane w księdze wieczystej
    nr OP1U00019494/5, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące działki:

– nr 237/10, o powierzchni 0,0110 ha

– nr 237/11, o powierzchni 0,0117 ha

– nr 237/12, o powierzchni 0,0223 ha.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa

dr Bartłomiej Stawiarski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Namysłów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Maj, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Namysłów

ID Ogłoszenia:

15229