Wyszukiwarka:
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
titleName

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro), a także w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały umieszczone wykazy nieruchomości obejmujące:

  1. Działkę nr13/2, k. m. 1, obręb Rychnów, pow. 0,1500 ha, działkę nr 13/5, k. m. 1 obręb Rychnów, pow.0,2500 ha, zapisane w księdze wieczystej nr OP1U/00079125/6 przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa

dr Bartłomiej Stawiarski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Namysłów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Namysłów

ID Ogłoszenia:

21623