Wyszukiwarka:
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
titleName

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

  1. działkę nr 192/2, k. m. 1, o powierzchni 0,0978 ha, położoną w Krasowicach, zapisaną
    w księdze wieczystej nr OP1U/00082086/4, przeznaczoną do sprzedaży
    w drodze bezprzetargowej

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym
w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa

Julian Kruszyński

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Namysłów

GPS:

51.07613152828, 17.722582977669

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Namysłów

ID Ogłoszenia:

9952