Wyszukiwarka:
Informacja o wywieszeniu wykazu
titleName

Informacja o wywieszeniu wykazu

 

I N F O R M A C J A

O W Y W I E S Z E N I U     W Y K A Z U

 

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako działki nr:

  1. 999/9 o pow. 0.1624 ha obręb Chełmek, ul. Brzechwy w Chełmku, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064860/6 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
  2. 999/11 o pow. 0.1580 ha obręb Chełmek, ul. Brzechwy w Chełmku, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064862/0 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
  3. 999/12 o pow. 0.1527 ha obręb Chełmek, ul. Brzechwy w Chełmku, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064863/7 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego                    w Oświęcimiu,
  4. 999/13 o pow. 0.1552 ha obręb Chełmek, ul. Brzechwy w Chełmku, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/0006864/4 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
  5. 999/14 o pow. 0.2569 ha obręb Chełmek, ul. Brzechwy w Chełmku, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064865/1 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
  6. 517/30 o pow. 0.0756 ha obręb Bobrek, ul. Akacjowa w Bobrku, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00065100/80 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
  7. 1158/56 o pow. 0.1052 ha obręb Gorzów, ul. Zaciszna w Gorzowie, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00065736/5 prowadzoną w Wydziale V Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 12 czerwca 2019 roku do dnia 03 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Brzechwy, Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

11706