Wyszukiwarka:
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia
titleName

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnych
przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działkę położoną w Namysłowie, k. m. 2, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00050347/9, przeznaczoną do zbycia w formie darowizny na rzecz Powiatu Namysłowskiego, oznaczoną numerem ewidencyjnym 250/16, o powierzchni 0,9164 ha.

Burmistrz Namysłowa

dr Bartłomiej Stawiarski

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Namysłów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Namysłów

ID Ogłoszenia:

18309