Wyszukiwarka:
Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony pięciu lat
titleName

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony pięciu lat

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony pięciu lat – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przez CARITAS Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie (lokal użytkowy o powierzchni 66,93 m2), w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Wójt Gminy Miedźna

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni: od dnia 13.11.2020 r. do dnia 04.12.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony pięciu lat – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przez CARITAS Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie (lokal użytkowy o powierzchni 66,93 m2), w drodze bezprzetargowej:

  • lokal użytkowy składający się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 66,93 m2 z prawem korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku, usytuowany na parterze budynku przy ul. Wiejskiej 11 w Grzawie, 43-227. Przedmiotowy budynek usługowy, wolnostojący, III-kondygnacyjny (przyziemie, parter i piętro), niepodpiwniczony zlokalizowany jest na działkach numer 1823/91 o powierzchni 0,0482 ha, 1824/91 o powierzchni 0,1453 ha, 1827/84 o powierzchni 0,0068 ha, Grzawa, ul. Wiejska 11.

Nieruchomość położona jest w Grzawie przy ul. Wiejskiej 11, 43-227 Grzawa. Jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny 241003_2.0004, Grzawa, arkusz mapy 1, jednostka rejestrowa gruntów G220, użytek Bi, identyfikator budynku 241003_2.0004.186_BUD.

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Miedźna w księdze wieczystej Nr KA1P/00011665/6 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowy w Pszczynie.

Przeznaczenie przedmiotu najmu: na prowadzenie działalności statutowej przez CARITAS Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie – na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie.

Okres najmu (czas trwania umowy): na czas oznaczony pięciu lat, licząc od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna www.miedzna.pl, w iuletynie Informacji Publicznej.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Listopad, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

17734