Wyszukiwarka:
Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem
titleName

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony pięciu lat – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych (lokal użytkowy o powierzchni 103,00 m2), w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Wójt Gminy Miedźna

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni: od dnia 18.11.2020 r. do dnia 09.12.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony pięciu lat – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych (lokal użytkowy o powierzchni 103,00 m2), w drodze bezprzetargowej:

  • lokal użytkowy składający się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 103,00 m2 z prawem korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku, usytuowany na parterze budynku przy ul. Długiej 41 w Górze, 43-227. Budynek całkowicie podpiwniczony, wolnostojący, II-kondygnacyjny o pow. zabudowy 291 m2 według danych z kartoteki budynków. Budynek parterowy został dobudowany w późniejszym czasie, tj. w latach 90-tych XX wieku, pozostała część budynku pochodzi z lat 70-tych ubiegłego wieku. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 299/17 o powierzchni 0,0660 ha, 211/17 o powierzchni 0,0599 ha.

Nieruchomość położona jest w Górze przy ul. Długiej 41, 43-227 Góra. Jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny 241003_2.0003, Góra, arkusz mapy 9, jednostka rejestrowa gruntów G795 (działka nr 299/17), G1072 (działka 211/17), użytek Bi, identyfikator budynku 241003_2.0003.1287_BUD.

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Miedźna w księgach wieczystych Nr: KA1P/00042091/7 – dla działki numer 29917 oraz KA1P/00039171/8 dla działki numer 211/17, prowadzonych przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowy w Pszczynie.

Przeznaczenie przedmiotu najmu: na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych przez „Medyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres najmu (czas trwania umowy): na czas oznaczony pięciu lat, licząc od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna www.miedzna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miedźna

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Listopad, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy Miedźna

ID Ogłoszenia:

17786