Wyszukiwarka:
Informacja Starosty Gostyńskiego
titleName

Informacja Starosty Gostyńskiego

Gostyń, dnia 3 grudnia 2018 r.

GN.NA.6821.1.2018

 

 

INFORMACJA

STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

 

 

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) Starosta Gostyński informuje, że zamierza wywłaszczyć na rzecz Gminy Krobia działkę nr 385/4 o powierzchni 0,1155 ha, położoną w Krobi, powiat
gostyński, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1Y/00036948/8.

Zgodnie z wpisem w dziale II księgi wieczystej nr PO1Y/00036948/8, właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Julian Piotrowiak, który nie żyje, a organowi nie są znani jego następcy prawni.

Osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń, pok. nr 103, tel. 65 575 25 37 – w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Jeżeli osoby te nie zgłoszą się, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

 

 

 Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski  

 

 

Dane kontaktowe

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Grudzień, 2018

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

ID Ogłoszenia:

10071