Wyszukiwarka:
Jenin ul. Osiedlowa
titleName

Jenin ul. Osiedlowa

Wójt Gminy Bogdaniec

podaje do publicznej wiadomości VI wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w roku 2019

Opis nieruchomości Położenie Numer działki Powierzchnia nieruchomości Cena nieruchomości w złotych bez VAT Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Nr księgi wieczystej Forma zbycia
Nieruchomość gruntowa niezabudowana Jenin

ul. Osiedlowa

1519/3 0,0957 ha 62.205,00 zł Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – funkcja mieszkaniowa. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów RV – grunty orne.
GW1G/00105009/3 Przetarg nieograniczony

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upływa w dniu 16.10.2019r.

 

Termin wywieszenia: 04.09.2019 r.

Termin zdjęcia: 25.09.2019 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogdaniec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

12567