Wyszukiwarka:
Kargowa

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kargowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w Kargowej.

 

Lp. Nr działki Pow.
w m²
Nr KW Położenie Przeznaczenie Cena wywoławcza w złotych Wadium
w złotych
1. 1422/2 1013 ZG2S/00025574/1 Kargowa,

gm. Kargowa

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa 64.000,00 6.400,00

 

Cena nieruchomości zawiera należny podatek Vat.

 

Zbywana nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość ta znajduje się w zasobie mienia gminnego i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się dnia 12 września 2019 roku o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy: Gmina Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa nr 65 9673 1020 0020 0200 0114 0014 najpóźniej do dnia 6 września 2019 roku. Datą wniesienia wadium jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Gminy Kargowa. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8 lub pod nr tel. 68 3525131 w. 8.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Kargowa, dnia 7 sierpnia 2019 r.

 

                                                                                              Z up. Burmistrza Kargowej

                       

 

                                                                                              Marta Paron

                                                                                              Z-ca Burmistrza

 

 

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kargowa

ID Ogłoszenia:

12309