Wyszukiwarka:
Kargowa

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kargowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  położonych w Kargowej.

Lp. Nr działki Pow.
w m²
Nr KW Położenie Przeznaczenie Cena wywoławcza w złotych Wadium
w złotych
1. 1478/2 2170 ZG2S/00010844/7 Kargowa,

gm. Kargowa

Działalność w zakresie produkcji, usług, logistyki, dystrybucji, składowania i magazynowania 122.000,00 12.200,00
2. 1480/3 5089 ZG2S/00010844/7 Kargowa,

gm. Kargowa

Działalność w zakresie produkcji, usług, logistyki, dystrybucji, składowania i magazynowania 294.500,00 29.450,00

Ceny nieruchomości zawierają należny podatek Vat.

 

Zbywane nieruchomość nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości te znajdują się w zasobie mienia gminnego i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zgodnie z Uchwałą Nr 0007.121.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej Gminy Kargowa, ww. nieruchomości przeznaczone są pod działalność w zakresie produkcji, usług, logistyki, dystrybucji, składowania
i magazynowania.

 

Przetarg odbędzie się dnia 12 września 2019 roku o godz. 11:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy: Gmina Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa nr 65 9673 1020 0020 0200 0114 0014 najpóźniej do dnia 6 września 2019 roku. Datą wniesienia wadium jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Gminy Kargowa. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8 lub pod nr tel. 68 3525131 w. 8.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Kargowa, dnia 7 sierpnia 2019 r.

 

                                                                                              Z up. Burmistrza Kargowej

                       

 

                                                                                              Marta Paron

                                                                                              Z-ca Burmistrza

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kargowa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kargowa

ID Ogłoszenia:

12311