Wyszukiwarka:
Kargowa ul. Szkolna 2 lokal nr 2
titleName

Kargowa ul. Szkolna 2 lokal nr 2

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny  nr 2 o pow. użytkowej 25,04 m2, położonego na pierwszej kondygnacji budynku wielolokalowego przy ul. Szkolnej 2 w Kargowej wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 108/1000.

 

Lp. Nr działki Pow.
w ha
Nr KW Położenie Cena wywoławcza w złotych Wadium
w złotych
1. 535 0,0851 ZG2S/00011137/5 Kargowa

ul. Szkolna 2 lokal nr 2

32.500,00 3.250,00

Lokal wymaga remontu, nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt. W pobliżu zbywanej nieruchomości dostępne są sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa.

 

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zbywana nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość ta znajduje się w zasobie mienia gminnego i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się dnia 7 października 2019 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy: Gmina Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa nr 65 9673 1020 0020 0200 0114 0014 najpóźniej do dnia  2 października 2019 roku. Datą wniesienia wadium jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Gminy Kargowa. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu , wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu.

Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8 lub pod nr tel. 68 3525131.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Kargowa, dnia 4 września 2019 r.

 

                                                                                              Z up. Burmistrza Kargowej

                       

                                                                                              Marta Paron

                                                                                              Z-ca Burmistrza

 

Dane kontaktowe

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kargowa

ID Ogłoszenia:

12565