Wyszukiwarka:
Karszyn

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Kargowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym (stodołą) położonej w Karszynie,
gm. Kargowa

 

Lp. Nr działki Pow.
w m²
Nr KW Położenie Przeznaczenie Cena wywoławcza w złotych Wadium
w złotych
1. 95 2100 ZG2S/00028222/0 Karszyn,

gm. Kargowa

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa 53.000,00 5.300,00

 

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 26 lutego 2019 r., a drugi przetarg odbył się w dniu 11 czerwca 2019 r.

 

Zbywana nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość ta znajduje się w zasobie mienia gminnego i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się dnia 5 września 2019 roku o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy: Gmina Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa nr 65 9673 1020 0020 0200 0114 0014 najpóźniej do dnia
30 sierpnia 2019 roku. Datą wniesienia wadium jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Gminy Kargowa. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i powyższej nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8 lub pod nr tel. 68 3525131 w. 8.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Kargowa, dnia 30 lipca 2019 r.

 

                                                                                              Z up. Burmistrza Kargowej

                       

 

                                                                                              Marta Paron

                                                                                              Z-ca Burmistrza

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Karszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kargowa

ID Ogłoszenia:

12217