Wyszukiwarka:
Kopaczów
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń

 załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nr SA.0053.3.18.2019

w dniach: od 05.04.2019 r. do 26.04.2019 r.                                                                                                                                            z dnia 08 marca 2019 r.
W Y K A Z
nieruchomości wyznaczonej do dzierżawy
Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że wyznaczona została do dzierżawy na cele rolne następująca nieruchomość:
Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie geodezyjne Numer księgi wieczystej Pow. działki ogółem w ha Pow. działki do dzierżawy w ha Przeznaczenie nieruchomości (rodzaj użytków) Forma przekazania Roczny czynsz dzierżawy
w dt pszenicy
Forma zapłaty
i termin opłat
Dz. AM Obr.
1 Kopaczów 82/1 1 0012 Kopaczów JG1Z/00049800/4 1,48 1,48 RIIIa- 0,58 ha

RIIIb- 0,25 ha

ŁIII- 0,65 ha

dzierżawa na okres do 10 lat 4,99

1,78

4,29

jednorazowo do 31 marca każdego roku
OGÓŁEM 1,48 1,48 1,48 ha 11,06
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018 r. poz. 2204  z późn. zm.) upływa w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogatynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Kwiecień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

11053