Wyszukiwarka:
Kraśnik Górny
titleName

Kraśnik Górny

 

 

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 2204)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną na sprzedaż:

 

 

 

L.p

 

 

 

Położenie

 

 

 

Nr działki

 

 

 

 

Powie-rzchnia

 

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

Nr

KW

 

 

 

 

 

Zabudowa

( opis )

 

 

 

Przeznaczenie

 w planie

zagospodarowania

przestrzennego

 gminy

 

 

 

Cena

(w zł)

Termin do złożenia

wniosku przez

osoby, którym

przysługuje

pierwszeństwo

w nabyciu

nieruchomości

na podstawie

art. 34 ust. 1

pkt. 1 i pkt. 2

 ustawy

 

 

 

Uwagi :

 

1.

 


Kraśnik Górny

 

 


236/1

 

 

0,17

 

JG1B/00015133/9

 

Działka
niezabudowana

 

 

– tereny zabudowy mieszkaniowej – projektowane (symbol planu MN1)

 

 

 


53.000,00
+ 23% VAT

 

 

11.07.2019 r.

 

Sprzedaż

w drodze

przetargu

nieograniczonego

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kraśnik Górny

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11659