Wyszukiwarka:
Lisewo gm. Kalinowo
titleName

Lisewo gm. Kalinowo

STAROSTA EŁCKI

Ul. Piłsudskiego 4

19-300 EŁK

Starosta Ełcki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) zawiadamia że, w dniach od dnia 11 września 2020 r. do 2 października 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5, wywieszony będzie wykaz obejmujący grunt o pow. 6,5 m2 stanowiący część niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu Lisewo gm. Kalinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 293/1 o pow. 0,9100 ha, opisaną w księdze wieczystej nr OL1E/00059963/9 przeznaczoną zgodnie z Zarządzeniem Nr 240 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. do dzierżawy na okres 5 lat na cele nie związane z gospodarką rolną – lokalizacja pomostu . Kandydat na dzierżawcę wyłoniony zostanie w trybie bezprzetargowym”

Z up. Starosty

Aneta Łałak

Naczelnik Wydziału Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA POWIATOWY

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ełk

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Wrzesień, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ełku

ID Ogłoszenia:

16926