Wyszukiwarka:
Łupowo

Wójt Gminy Bogdaniec

podaje do publicznej wiadomości VII wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w roku 2019

Opis nieruchomości Położenie Numer działki Powierzchnia nieruchomości Cena nieruchomości w złotych bez VAT Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Nr księgi wieczystej Forma zbycia
Nieruchomość gruntowa niezabudowana Łupowo 117/1 0,02 ha 10.000,00 zł Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: dr-drogi. GW1G/00104544/8 Zbycie bezprzetargowe

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upływa w dniu 19.11.2019 r.

 

Termin wywieszenia: 08.10.2019 r.

Termin zdjęcia: 29.10.2019 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łupowo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bogdaniec

ID Ogłoszenia:

12857