Wyszukiwarka:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
titleName

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Wójt Gminy Bogdaniec

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w roku 2019

Opis nieruchomości

Położenie

Nr działki

Powierzchnia nieruchomości

Cena nieruchomości w złotych bez VAT

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Bogdaniec

372

0,9500 ha

35 000,00 zł

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów ŁIV, ŁV –łąki trwałe.

GW1G/00105008/6

Przetarg nieograniczony

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Bogdaniec

373/1

0,8300 ha

30 000,00 zł

Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów PsIV – pastwiska trwałe.

GW1G/00105008/6

Przetarg nieograniczony

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upływa w dniu 14.02.2019r.

Termin wywieszenia: 02.01.2019 r.

Termin zdjęcia: 24.01.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogdaniec

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Styczeń, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bogdaniec

ID Ogłoszenia:

10243