Wyszukiwarka:
Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 1 położony w Chełmku przy ul. Topolowej 7
titleName

Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 1 położony w Chełmku przy ul. Topolowej 7

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W Y C I Ą G  Z  O G Ł O S Z E N I A  O  II  P R Z E T A R G U

USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NIŻEJ OPISANĄ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWĄ T.J.:

 1. nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 1 położony w Chełmku przy ul. Topolowej 7
  na pierwszym piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, spiżarki i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 62,75
  m2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 6275/31123 oraz ułamkowej części gruntu.
 2. a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr KR1E/00048984/3.
 3. b) oraz katastru nieruchomości: budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr 836/414 obręb Chełmek,
 4. c) powierzchnia nieruchomości: 0.0285 ha,
 5. d) przeznaczenie nieruchomości: cele mieszkaniowe,
 6. e) cena wywoławcza: 93.000,00 złotych netto. W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 CZERWCA 2019 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

III. Wysokość wadium: 9.300,00 złotych.

 1. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
 2. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-10 wew. 30 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 16 maja 2019 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

17 Maj, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

11372