Wyszukiwarka:
nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Ludowego, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej
titleName

nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Ludowego, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej

PM.6845.1.2020 Chmielnik, 20 maja 2020 r.

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik, położonych w gminie Chmielnik, przeznaczonych do najmu

 

Lp.

1.

Województwo, powiat, gmina

podkarpackie, rzeszowski, Chmielnik

Obręb ewid. /miejscowość/

0002 – Chmielnik

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

2377

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

nieruchomość zabudowana budynkiem Domu Ludowego, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej

Księga wieczysta

RZ2Z/00047468/2

Pow. nieruchomości w ha

0,11 ha

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

Bi – 0,11 ha

Przeznaczenie nieruchomości

działalność handlowo – usługowa

Wysokość czynszu na m-c, netto

2622,50 zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy)

Informacja z MPZP

brak planu zagospodarowania

Obszary chronione

brak

Warunki płatności

czynsz płatny miesięcznie w terminie 14 dni od wystawienia faktury

Zasady aktualizacji czynszu

nie częściej niż raz w roku

Obciążenia nieruchomości

brak

Inne informacje

najem wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatku,

do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości

 

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na okres 21 dni tj. od 21.05.2019 r. do 11.06.2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku, stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku www.chmielnik.pl , Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, oraz w prasie.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. 715– 1515.

Wójt Gminy Chmielnik

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chmielnik

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Maj, 2020

Typ:

Wynajem

Instytucja:         

Urząd Gminy Chmielnik

ID Ogłoszenia:

15230