Wyszukiwarka:
Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położoną w Kosieczynie przy ul. Głównej nr 18.
titleName

Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położoną w Kosieczynie przy ul. Głównej nr 18.

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA

przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położoną w Kosieczynie przy ul. Głównej nr 18 na działce geodezyjnej nr 181 o pow. 400 m2, KW ZG1S/00029879/0.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

F O R M A S P R Z E D A Ż Y

Sprzedaż nieruchomości na własność.

C E N A S P R Z E D A Ż Y

94 200,00 zł

Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Należność z tytułu wykupu nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./ podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub

odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu

określonego w niniejszym wykazie,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono dnia 27 listopada2018 r.

Wykaz zdjęto dnia …………………………… r.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zbąszynek

GPS:

52.242646780987, 15.816584072145

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

9992