Wyszukiwarka:
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONE  DO  ZBYCIA
titleName

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONE  DO  ZBYCIA

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONE  DO  ZBYCIA

 

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego udział do ½ części w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. 3 Maja 17 w Cieszynie, oznaczonej jako działka nr 81 obr. 44 o pow. 1241 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00032526/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie / Rynek 1, I piętro / oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 23 maja 2019 r. do dnia 13 czerwca 2019 r.

 

 

 

Cieszyn – 23.05.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

11515