Wyszukiwarka:
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
titleName

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Katowickiej, oznaczoną jako działka nr 254/7 obr. 69 o pow. 3,9964 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00007427/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 2 września 2020 r. do dnia 23 września 2020 r.

Cieszyn – 2.09.2020 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

16845