Wyszukiwarka:
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
titleName

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz PSG Sp. z o.o. (regulacja stanu prawnego w oparciu o art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego) nieruchomość położoną w Cieszynie przy ul. Siennej, zabudowaną obiektami urządzeń stacji redukcyjno-pomiarowej gazu średniego ciśnienia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7/34 obr. 38 o pow. 0,0433 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00030840/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie bip.um.cieszyn.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres 21 dni, tj. od dnia 12 października 2021 r. do dnia 2 listopada 2021 r.

Cieszyn, dnia 12 października 2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Cieszyn

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

12 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

21655