Wyszukiwarka:
Nieświastowice
titleName

Nieświastowice

 

Załącznik nr 1

                                                                                                               do Zarządzenia nr 35

                                                                                                                  Wójta Gminy  Mieścisko

                                                                                                                z  dnia 28.03.2019 r.

 

 

 

W Y K A Z

N I E R U C H O M O Ś C I   P R Z E Z N A C Z O N E J   D O

S P R Z E D A Ż Y

 

 

Nieświastowice, obręb geodezyjny Nieświastowice

 

 

 1. Opis nieruchomości:
 2. lokal znajduje się na parterze w budynku wielorodzinnym nr 10 – łączna powierzchnia użytkowa  50,50 m2
 • budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 35,50 m2 ( 1 pokój, kuchnia, łazienka),
 • pomieszczenie przynależne o powierzchni użytkowej 15,00 m2 ( pomieszczenie gospodarcze )
 1. działka nr 11/4,
 2. powierzchnia działki 0,4943 ha – ułamkowy udział w gruncie 505/4464,
 3. KW Nr PO1B/00062137/1 dla nieruchomości lokalowej oraz KW Nr PO1B/00044371/1 dla nieruchomości gruntowej, prowadzi Sąd Rejonowy w Wągrowcu,
 4. własność Gminy Mieścisko,
 5. nie obciążona hipotecznie,
 6. nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/
 7. zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko działka oznaczona jest  symbolem  M – tereny zabudowy mieszkaniowej               oraz ZP – tereny parków i zieleni,
 8. według ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest  jako:  B – teren zabudowy mieszkaniowej,
 9. dojazd drogą asfaltową,
 10. sąsiedztwo stanowią zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa oraz pola uprawne.
 11. uzbrojona w przyłącza – energii elektrycznej, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, telefoniczne.
 12. Rzeczoznawca dokonał wyceny nieruchomości na kwotę 40.080,00 zł:
 13. wartość nieruchomości lokalowej wynosi                      –  370,00 zł,
 14. wartość nakładów najemcy na prace remontowe wynosi                           –           0,00 zł,
 15. wartość rynkowa udziału w gruncie wynosi                                                     –    710,00 zł.

 

Sprzedaż  w/w  nieruchomości lokalowej odbędzie się w trybie  bezprzetargowym na  rzecz  najemcy.

 

 

 

 1. Na podstawie uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXVI/201/13 z dnia 10 września 2013r.       ze zmianami, w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mieścisko, uchwalono, iż przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Mieścisko  udzielona zostanie  bonifikata w wysokości 50% wartości rynkowej lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę dla budynków wybudowanych do 1960 r.

 

Zgodnie z w/w uchwałą, cena do sprzedaży najemcy wynosi –   20.040,00 zł 

 

 1. Jednocześnie wyznacza się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy          z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. 2018  2204 )

 

Początek biegu terminu, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się dnia:

3 kwietnia 2019 r.

 od daty wywieszenia wykazu, a kończy się dnia:

20 maja 2019 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został umieszczony na stronach internetowych Gminy Mieścisko: http://www.miescisko.nowoczesnagmina.pl,, http://www.miescisko.bip.net.pl

oraz na stronach internetowych www.infopublikator.pl, informacja o  wywieszeniu wykazu ukazała się także w  Głosie Wągrowieckim.

 

 

Mieścisko dn. 28.03.2019 r.

 

 

 

Wywieszono ………………………………………………

 

Zdjęto           ……………………………………………….

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mieścisko

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Mieścisko

ID Ogłoszenia:

10999