Wyszukiwarka:
Nowa Wieś

 

 

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 2204)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną na sprzedaż:

 

 

 

L.p.

 

 

 

Położenie

 

 

 

Nr działki

 

 

 

 

Pow.

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

Nr

KW

 

 

 

 

 

Zabudowa

(opis)

 

 

 

Przeznaczenie

 w planie

zagospodarowania

przestrzennego

 gminy

 

 

 

Cena łączna

 

(w zł)

 

 

 

Uwagi :

 

1.

 


Nowa Wieś

 

 


146/13

 

 

0,1643

 

JG1B/00015114/0

 

Działka
niezabudowana

 

 

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 MN;

 

– w strefie obserwacji archeologicznej;

 

– w strefie ochrony konserwatorskiej (granica historycznego układu
ruralistycznego)

 

 


40.000,00
+ 23%  VAT

 

 

sprzedaż w drodze

przetargu nieograniczonego

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nowa Wieś

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

05 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11658