Wyszukiwarka:
O G Ł O S Z E N I E
titleName

O G Ł O S Z E N I E

GN.I.6821.55-56.2018

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Boksycka, gm. Kunów, składającej się z działek nr 284/7 o pow. 0,0046, nr 288/1 o pow. 0,0028 ha i nr 288/2 o pow. 0,1572 ha, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń do przesyłania gazu ziemnego, w postaci gazociągu niskiego ciśnienia PE dn110 mm MOP 0,5 MPa wraz z ustanowieniem pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m (po 0,5 m z każdej strony, od osi gazociągu).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kunów przy ul. Warszawskiej 45B w Kunowie, na okres dwóch miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia oraz zamieszczeniu w prasie o zasięgu ogólnopolskim i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. www.powiat.ostrowiecki.eu.

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 21 listopada 2018 r.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrowiec Świętokrzyski

GPS:

50.929765945127, 21.385291169126

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Listopad, 2018

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

9996