Wyszukiwarka:
O G Ł O S Z E N I E
titleName

O G Ł O S Z E N I E

GRN.I.6821.10.2019

 

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w  Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Las Rzeczki (obręb 2, arkusz 4), składającej się z działki nr 62/2 o pow. 0,1502 ha, poprzez zezwolenie Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania zaopatrzenia ludności w wodę, w postaci budowy wodociągu Ø100 mm.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Głogowskiego 3/5 na okres 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu
ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 7 maja 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrowiec Świętokrzyski

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Maj, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

11244