Wyszukiwarka:
o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym
titleName

o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

Wyciąg z ogłoszenia 

Burmistrza Kolbuszowej 

o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

       

 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 3005/10 o pow. 0,0368 ha, 3001/5 o pow. 0,0048 ha, które stanowią  jedną nieruchomość, objętych KW TB1K/00021060/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 732,00 złote (brutto – działki 3005/10 – 13 385,00 złotych; w tym VAT 23 %, działki 3001/5 – 2347, 00 złotych  (brutto).

Wadium wynosi: 3146,40 złotych

Sprzedaż działki nr 3005/10 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2019 roku w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obr. Pokoju 21 w sali Nr 1 o godzinie 11 – tej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 23.09.2019 roku na konto bankowe Urzędu Nr  20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa ( data wpływu na konto).

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: www.kolbuszowa.bip.gmina.pl, www.kolbuszowa.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ulicy Obrońców Pokoju 21.

            Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 14 codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 oraz telefonicznie pod nr  / 17 / 22 -71-333.

                                                                              Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                     Jan Zuba

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kolbuszowa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kolbuszowa

ID Ogłoszenia:

12477