Wyszukiwarka:
Obręb Zblewo ul. Kościelna 7
titleName

Obręb Zblewo ul. Kościelna 7

 

 

WÓJT  GMINY  ZBLEWO

 

informuje, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr IV/40/2019 z dnia 14.03.2019 r, do sprzedaży  na  rzecz najemcy została wykazana nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Lp. Opis lokalu Księga

wieczysta

Położenie Nr działki

 

Powierzchnia Cena lokalu

w zł

1. Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 83 m2 i powierzchni użytkowej 66,96 m2

 

GD1A/00025999/7 Obręb Zblewo ul. Kościelna 7 436/3 0,0136ha 62608,00

 

    Dla w/w nieruchomości Gmina Zblewo nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Na dzień 31.12.2003 r. działka nr 436/3 w obrębie Zblewo zabudowana była budynkiem mieszkalnym i pełniła funkcję mieszkalną.  Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu tej  nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 17.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Zblewo.

Szczegółowe informacje na temat powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Zblewie, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu Zblewo 58 5884381.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

10994