Wyszukiwarka:
Obwieszczenie Starosty Otwockiego
titleName

Obwieszczenie Starosty Otwockiego

STAROSTA  OTWOCKI

Górna 13, 05 – 400 Otwock                               

Otwock, dn. 24 września 2019 r.

 

GN.683.34.2019.RP

OBWIESZCZENIE

STAROSTY  OTWOCKIEGO

z dnia 24 września 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty wydzielone na podstawie

decyzji Starosty Otwockiego nr 5/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej ul. Lazurowej w Glinie”.

 

 

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) w związku z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamiam o wszczęciu postępowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty, wydzielone i wywłaszczone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 5/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowa drogi gminnej ul. Lazurowej w Glinie. Decyzja wywłaszczeniowa obejmuje następujące działki ewidencyjne:

 

– nr 39/1 z obr.4 Glina w gminie Celestynów wydzielona z działki nr 39 z obr. 4 – Glina;

– nr 40/1 z obr. 4 Glina w gminie Celestynów wydzielona z działki nr 40 z obr. 4 – Glina;

– nr 79/15 z obr. 4 Glina w gminie Celestynów wydzielona z działki nr 79/7 z obr. 4 – Glina;

– nr 664/1 z obr 4 Glina w gminie Celestynów wydzielona z działki nr 664 z obr. 4 – Glina;

– nr 664/2 z obr 4 Glina w gminie Celestynów wydzielona z działki nr 664 z obr. 4 – Glina;

 

Zainteresowani mogą w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia zgłosić swój udział w sprawie, zapoznać się z aktami wszczętego postępowania, w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku (pn. 8.15 – 17, śr., pt. 8.15 – 16.00) w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10, wejście D, pokój nr 26, tel. (22) 788-15-34 wew. 364. Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie dwóch miesięcy od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

/ – / Starosta Otwocki

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Celestów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Wrzesień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

12789